Aanmelding

 

Picture

Psychologenpraktijk Yvonne Scheper

Generalistische basis-GGZ

Bezoekadres:

J.H. van Aismawei 11 (vlak naast de kerk)

9045 PE Bitgummole

Postadres:

Hegedyk 36

9024 EB Weidum

yvonnescheper@hetnet.nl

tel. 058-2532543

Hoe kunt u zich aanmelden?

In veel gevallen gaat de aanmelding via de huisarts. U kunt ook zelf vragen om een verwijzing. Ook kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met mij. Voor vergoeding uit de basisverzekering is een verwijsbrief noodzakelijk. Daarop moet een vermoeden van een stoornis vermeld staan.

Mocht na 1 of 2 gesprekken blijken dat u ergens anders beter op uw plek bent, bijvoorbeeld in de specialistische GGZ, dan zal ik met u bespreken of u doorverwezen moet worden, of helpen zoeken naar het juiste adres. U kunt mij te allen tijde mailen of bellen (zo nodig graag inspreken op het antwoordapparaat); dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.


Kosten

De zorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed, op voorwaarde dat er een DSM-diagnose is, d.w.z. een psychische stoornis. Dat is bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie. De hoeveelheid vergoede sessies is afhankelijk van de stoornis, de ernst, de complexiteit enz. De eigen bijdrage is afgeschaft. Het eigen risico geldt wel (dat is 385 euro vanaf 2016). Een verwijsbrief van de huisarts is vereist, de huisarts geeft daarop aan welke stoornis er vermoed wordt. Wanneer na één of twee gesprekken blijkt dat er geen recht is op vergoeding, maar de hulp wel nodig is, kan dit in sommige gevallen uit de aanvullende verzekering vergoed worden, zoals bij De Friesland Optimaal.
 

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Download hier de lijst met gecontracteerde verzekeraars.
 

Voorbeelden van stoornissen waarvoor vergoeding uit de basisverzekering wel mogelijk is:
- paniekstoornis
- angststoornissen
- sociale fobie
- dwangstoornis
- post-traumatische stressstoornis
- depressie
- psychische stoornis door een somatische aandoening
- aandachtstekortstoornis
- gedragsstoornis
- acute stressstoornis
- somatoforme stoornis
- dissociatieve stoornis
- seksuele stoornissen
- eetstoornissen
- stoornissen in de impulsbeheersing
- persoonlijkheidsstoornissen

Problemen waarbij vergoeding uit de basisverzekering niet mogelijk is:
- aanpassingsstoornissen
- burnout
- werkproblemen
- relatietherapie
 
 


Tarieven

Wanneer de zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering zijn er verschillende zorgzwaartepakketten mogelijk. Deze worden volledig vergoed, afgezien van het eigen risico.

Wanneer de zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering: