NIP
Picture

Psychologenpraktijk Yvonne Scheper

Generalistische basis-GGZ

Bezoekadres:

J.H. van Aismawei 11 (vlak naast de kerk)

9045 PE Bitgummole

Postadres:

Hegedyk 36

9024 EB Weidum

yvonnescheper@hetnet.nl

tel. 06-45925433

Privacy

Beroepsgeheim en bescherming van persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden zijn: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN en informatie over de psychische gezondheid.
Er wordt gewerkt met Promeetec EP Express en Embloom, de bescherming van gegevens is bij deze systemen goed gewaarborgd.
Persoonlijke gegevens worden 20 jaar bewaard (tenzij u zelf aangeeft dat u dat niet wilt) en daarna vernietigd. U heeft te allen tijde het recht uw eigen dossier in te zien. Niemand anders kan uw dossier inzien, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.


Klachten- en geschillenregeling

Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bejegend bent, en we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie: P3NL. Voor uitgebreide info klik hier: P3NL.

 

Kwaliteitsstatuut

Voor inzage in het kwaliteitsstatuut klik hier.

 

NIP etc.

Ik ben lid van NIP, VEN en Psyzorg Fryslân.

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is een landelijke beroepsvereniging van psychologen. Leden houden zich aan de door het NIP opgestelde kwaliteitsnormen en beroepsethiek. Voor meer informatie: www.psynip.nl

De Vereniging EMDR Nederland (VEN): hier is enorm veel know how aanwezig over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken (www.emdr.nl).

Psyzorg Fryslân is een coöperatie van Friese psychologen, een samenwerkingsverband in de generalistische GGZ.