NIP
Picture

Psychologenpraktijk Yvonne Scheper

Generalistische basis-GGZ

Bezoekadres:

J.H. van Aismawei 11 (vlak naast de kerk)

9045 PE Bitgummole

Postadres:

Hegedyk 36

9024 EB Weidum

yvonnescheper@hetnet.nl

tel. 058-2532543

Privacy

Beroepsgeheim en bescherming van persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden zijn: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN en informatie over de psychische gezondheid.
Er wordt gewerkt met Promeetec EP Express en Telepsy; de bescherming van gegevens is bij deze systemen goed gewaarborgd.
Persoonlijke gegevens worden 15 jaar bewaard (tenzij u zelf aangeeft dat u dat niet wilt) en daarna vernietigd. U heeft te allen tijde het recht uw eigen dossier in te zien. Niemand anders kan uw dossier inzien, tenzij u daar zelf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.


Kwaliteitsstatuut

Voor inzage in het kwaliteitsstatuut klik hier.

 

NIP etc.

Ik ben lid van NIP, LVVP, CVPPP, VEN en Psyzorg Fryslân.

Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is een landelijke beroepsvereniging van psychologen. Leden houden zich aan de door het NIP opgestelde kwaliteitsnormen en beroepsethiek. Voor meer informatie:www.psynip.nl

De Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) waarborgt de kwaliteit van ons werk. Bij de LVVP kunt u ook terecht wanneer u een klacht heeft over de manier waarop u behandeld wordt (www.lvvp.nl).

De Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) bestudeert de relatie tussen geloof en psychologie.

De Vereniging EMDR Nederland (VEN): hier is enorm veel know how aanwezig over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een eerste-keuze behandeling om nare ervaringen te verwerken (www.emdr.nl).

Psyzorg Fryslân is een coöperatie van Friese psychologen, een samenwerkingsverband in de generalistische GGZ.